Разделителите

Голям дял от химията се занимава с разделяне на разни вещества от други. Съществуват разтвори, които на вид изглеждат като една течност – морската вода и млякото са примери за това. Независимо от вида разтвор, има такива вещества, които добавени в него, изведнъж разделят частите му и разтворът става на (примерно) два слоя или две …