Мрежата на живото

Преди десетина години неща като минималистичен начин на живот, устойчиво потребление и зелената икономика даваха надежда на стотици милиони, разбрали за възможните щети върху начина ни на живот предизвиквани от климатичните промени – те пък предизвиквани от нас. Даваха ни надежда, че след като знаем за проблема и можем да го измерим, вероятно имаме методите …

Марк Шепърд и метода STUN

За Марк Шепърд чух преди години от Илия – IT-градинар от с. Живо село, с който сме съкооператори в Хранкооп София и случайно се видяхме по време на дейности на кооперацията. Разговаряхме за земеделието и аз обяснявах моите разбирания за натурално земеделие и агроекология, когато той ми каза, че това, което казвам много му прилича …