Голям дял от химията се занимава с разделяне на разни вещества от други. Съществуват разтвори, които на вид изглеждат като една течност – морската вода и млякото са примери за това. Независимо от вида разтвор, има такива вещества, които добавени в него, изведнъж разделят частите му и разтворът става на (примерно) два слоя или две фази – като олио във вода. Казвам това, защото то има общо с настоящата ни и вероятно с бъдещи наши ситуации.

„If you are not part of the solution, then you’re part of the precipitate“

Неизвестен лабораторен творец

Възникването на пандемия от SARS-CoV-2 се оказа обществен разделител. После видях, че разделител се оказаха и 5G и Бил Гейтс, смесени по логиката на плоската земя с липсата на вирус. А после се сетих, че такива обществени разделители са възниквали и преди в нашето общество. Тръмп е разделител по нормалност. „5G като причина за липсващия вирус“ също. Този процес е бавен, но общностите се раздробяват – все повече хора виждат от коментарите на познати и приятели, на кого не могат да разчитат, ако се стигне до наистина сериозна ситуация – липса на храна, енергия и подслон. С възникването на тези разделители губят общностностите и обществото, но в личен план бих казал, че преброяваме кой от околните въобще е запазил разсъдъка си.