За Марк Шепърд чух преди години от Илия – IT-градинар от с. Живо село, с който сме съкооператори в Хранкооп София и случайно се видяхме по време на дейности на кооперацията. Разговаряхме за земеделието и аз обяснявах моите разбирания за натурално земеделие и агроекология, когато той ми каза, че това, което казвам много му прилича на метода на Марк Шепърд – Sheer, Total, and Utter Neglect (STUN) или същинско, пълно и категорично изоставяне. Ето какво казва Марк Шепърд за същината на метода и начина му на мислене.

Тази консултация, макар и случайна, ми беше от полза, за да науча повече за нещо вече направено и то в посоката на моите мисли и дейности или.. бездейности. Обяснявам: от няколко години взех под аренда фамилен имот, който на този етап беше изоставен от предишните наематели. Когато отидох на терена, видях, че е изоставен от към десетина години – на саденото от дядо ми лозе имаше дървета по 6-8 метра, а хотела за насекоми беше петзвезден – съседите бяха изхвърлили в края на полето купчина съчки и корени от стари лози, като се беше натрупала бала с височина и диаметър от поне три метра. Спрях да се учудвам и да съжалявам изоставеното лозе, и започнах да фантазирам понеже това, което виждах противоречеше на логиката на конвенциалното земеделие, но пък като биолог виждах, че тук кипи живот и моята намеса е ненужна. Единственото, което мога да направя, ако реша, че знам повече от природата, е да нанеса щета по системата и да причиня повече смърт, отколкото да подкрепя живото.

Необрязвани от години лози дават плод, докато не се пръскат, поливат, торят и орат. По-голямата част от плодовете оставяме по растенията за студените месеци. Така си гарантираме, че ще имаме посещения от множеството птици, идващи от близкото Поморийско солено езеро или по пътя Via pontica.
Гъбите, които можем да намерим дори през горещите месеци на лятото, показват, че живота в почвата е в добро състояние, макар типа почва е глинеста – рязко се напоява и задържа вода, но и изсъхва силно с напукване.
При първата експедиция, освен различните видове растения, посяти от птиците, открихме чакали, които се криеха, но чувахме; зайци, които идваха да ни проверяват и голямо разнообразие членестоноги. Е, набрахме грозде, шипки и трънки, глог и др.
https://www.instagram.com/p/BT07NnJjnQN/
https://www.instagram.com/p/BUCKaUYjM0t/

И въпреки, че възстановителното земеделие не е задължително регенеративно, това, което (не)правим в Агроекологично опитно поле „Голям герен“, подпомага динамичната възстановимост на системата, която се самоподдържа жива и работеща – дава плод, който ние ползваме без никакъв вложен труд.