Марк Шепърд и метода STUN

За Марк Шепърд чух преди години от Илия – IT-градинар от с. Живо село, с който сме съкооператори в Хранкооп София и случайно се видяхме по време на дейности на кооперацията. Разговаряхме за земеделието и аз обяснявах моите разбирания за натурално земеделие и агроекология, когато той ми каза, че това, което казвам много му прилича …