Мрежата на живото

Преди десетина години неща като минималистичен начин на живот, устойчиво потребление и зелената икономика даваха надежда на стотици милиони, разбрали за възможните щети върху начина ни на живот предизвиквани от климатичните промени – те пък предизвиквани от нас. Даваха ни надежда, че след като знаем за проблема и можем да го измерим, вероятно имаме методите …