Независими

Бележки към нашия Епизод 10 „Независими“, интервю с Вера Петканчин и Хамис Касонго за практиките на хранителна и финансова независимост в Танзания: Къде се намира Иринга? Вижте в Google Maps. 13-те училища, в които Хамис Касонго и JA Танзания създават хранителни градини са разположени в населените места около Иринга. На учениците често им се налага …

Старт. Краят.

Няма край. Това, което се случва е процесът на търсене на ново равновесие. Ходим по въже и балансираме със собствените си решения. Някои модели ще пропаднат, други ще ни издърпат напред. Кризата няма да е възможност без да открием себе си като индивиди, общество и цивилизация. Ние сме Апо и Асен. За тези неща си …