Старт. Краят.

Няма край. Това, което се случва е процесът на търсене на ново равновесие. Ходим по въже и балансираме със собствените си решения. Някои модели ще пропаднат, други ще ни издърпат напред. Кризата няма да е възможност без да открием себе си като индивиди, общество и цивилизация. Ние сме Апо и Асен. За тези неща си …