Първата криза на Антропоцена?

@AdamTooze, историк и хронолог на финансовите кризи, с обзор в Guardian. Малко непълен и много антропоцентричен анализ, но подходящ за започване на разговор с някого по темата.