Краят на света е тук“, този път не го твърдим ние, а Илия Темелков, @soregashij. Направихме кратък микчек (мини епизод) – реакция на неговия забележителен блог пост – и разговор за процеса на скръбта по отминалия свят, през който минаваме всички. Е, намесихме и Кевин Спейси, понеже винаги трябва злодей.

В епизода споменахме още фазите на скръбта, затова ето ви диаграма със 7 фази на скръбта (Kübler-Ross Change Curve)

Регенерати
Регенерати
Еп. 2: Скръб срещу Его
/