Dr. Daniel C. Wahl наскоро напомни, че „не можеш да водиш регенеративен начин на живот без да подпомагаш общността. И не може да има регенеративна общност, без тя да служи на биорегиона си.“ Всички сме част от множество природни кръговрати, които текат през нас, живите, с различна продължителност – например въглеродния цикъл прави пълен оборот за около 300 години, а при фосфора достига до 100 000 години.

Бързаме да доставим един разговор със съоснователя на Институт Кръгова Икономика (ИКИ) – инж. Светослав Стойков, с който също тръгваме от по-общ разговор по палитрата от теми свързани с кръговата икономика, но и поставяме началото на бъдещи все по-конкретни дискусии – Апо вече пита какво да направи за вилата с протекъл покрив. Ако имате въпроси към инж. Стойков, пишете на нас или пишете направо на ИКИ. А ако имате въпроси към нас, не пишете на инж. Стойков, защото с нетърпение чакаме да ви отговорим. 🙂

В разговора споменахме няколко неща:

Регенерати
Регенерати
Еп. 3: Кръговрати + икономика = кръгова икономика?
/