Трябва ли да спасим паразитите? Каква е тяхната функция? Ние паразити ли сме?

Тук ще откриете и какво казват учените за това трябва ли да опазваме паразитите.

p.s. Знаем, че две медии без много текст не е прилично да поместваме една до друга. Но сега ще го направим, не защото са свързани в една тема, а защото разбирането на видеото, води към разбирането на аудиото. Може и обратното да важи. Със сигурност, тези 12 минути за видеото на Алън Уотс са инвестирани, а не загубени.

Регенерати
Регенерати
Еп. 4: Паразити
/