За авторите

Апостол Дянков е завършил „икономика на околната среда“ (каквото и да е това) в САЩ, а следващите 14 години прекарва в на разменен принцип в „мръсния бизнес“ и в „червените зелени“ екоорганизации. Член на „Коалиция за Климата “, обучител на предприемачи в JA България, запален играч на настолни игри и един от създателите на Wheelville. В Twitter и в Instagram.

Суров оптимист.

Асен Ненов е еколог с биотехнологично образование, занимавал се е с биоинформатика, микроводораслови биоректори. Разработва 30 декара агроекологично опитно поле, близо до защитена местност. Член е на „За Земята“ и „Натуралистично„. В „Активни потребители“ работи в областта на споделената икономика сред пенсионерите и дефиниране на енергийната бедност в ЕС. Част е от контролното звено на Хранкооп – София.